BTK BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU

AB Parlementosu'nun kişisel verilerinin gizliliği, insan hakları ve ifade özgürlüğü vurgularıyla aldığı kararla1 AB sınırları içerisinde faaliyetleri yasadışı hale gelen Phorm şirketi, Türkiye'de faaliyetlerine başladığını ve TTNET ile işbirliğini duyurdu2. AB Parlamentosunun ilgili kararında hizmetin Türkiye'ye satışı konusunda uyarılar bulunmakta. İlgili karar ve Phorm şirketinin duyurusu ektedir. Bu gelişmelere ilişkin:

  • 1. Phorm şirketinin Türkiye'deki faaliyetlerinden ve TTNET ile işbirliğinden düzenleyici kurum olarak haberdar mısınız? Türkiye'de hangi teknolojik alt yapıları kurmuşlar, hangi hizmetleri başlatmışlardır?
  • 2. Bu şirketin, yurttaşların internet trafiklerini izleyip, kişisel verilerin gizliliğini, iletişimin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle AB Parlementosu kararı ile faaliyetlerinin AB sınırları içerisinde yasaklandığını, ilgili kararda hizmetlerin Türkiye'de kullanılmasıyla ilgili uyarıların olduğundan haberdar mısınız? Bu şirketin faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen engellemesi konusunda bir girişiminiz olacak mı?
  • 3. TTNET'in gezinti.net adresinden sunulan, sadece Türkiyeli İnternet kullanıcıların erişebildiği, kısa süre önce başlatılan hizmetin Phorm'un Türkiye faaliyetleri ile ilgisi var mıdır, bu konuda herhangi bir araştırma/denetim süreciniz olmuş mudur? Hizmetin teknik olarak nasıl çalıştığı, yurttaşların internet trafiklerinin ne tür network cihazlarından aktığı, toplanan bilgilerin nerelerde, ne kadar süreyle ve ne amaçla tutulduğu konusunda detaylı bilgileri açıklayabilir misiniz?
  • 4. Söz konusu hizmet ile ilgili kullanıcıların bir tanıtım sayfasına istek dışı yönlendirildiği, ilgilenmeyip bu tanıtım sayfasını kapatan kullanıcıların, sayfada bulunan ilgilenmiyorum bağlantısını işaretlemedikleri için, deyim yerindeyse kandırılarak sisteme zorla üye yapıldığını biliyor musunuz? Nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz?
  • 5. Phorm'un Türkiye'ye getirdiği hizmet ve bu hizmetler için gerekli alt yapı / donanım cihazları arasında DPI (deep packet inspection) olarak bilinen ve internet trafiğimizin sadece alıcı/gönderici kısımlarını değil, aynı zamanda içeriklerini de tarayan sistemler bulunmakta mıdır?
  • 6. Türkiye'li kullanıcıların İnternet trafikleri, Phorm hizmeti ile ilişkili olan yada olmayan herhangi bir DPI altyapısından geçmekte midir? Bu cihazlar hangi amaçlar için içerik taraması yapmaktadır? Hangi bilgiler saklanmakta, ne sürede tutulmakta ve ne zaman imha edilmektedir?

1: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:326:0026:0044:EN:PDF
2: http://www.phorm.com/sites/default/files/2012.07.09%20TTNET%20Commercial%20Activities.pdf

5 Eylül 2012
Alternatif Bilişim Derneği